Čišćenje stambenih zgrada

Čišćenje stambenih zgrada

Program čišćenja stambenih zgrada uključuje:

  • pranje hola i hodnika
  • čišćenje rukohvata
  • čišćenje lifta
  • čišćenje zajedničkih prostorija
  • pranje prozora i ostalih staklenih površina
  • usisavanje tepiha
  • pražnjenje korpi sa odbačenim papirima, promotivnim materijalima,...

U skladu sa potrebama i dogovoru, moguća je i povremeno poliranje kamenih i keramičkih površina.